Sản phẩm
Ghế ngủ có để tay

Ghế ngủ văn phòng Xuân Phát ( Mã: GN-01 )

Giá bán : 620.000 VNĐ

KIỂU PHỔ THÔNG, NHIỀU NGƯỜI DÙNG NHẤT
Sản phẩm ghế ngủ văn phòng hình Ovan

Ghế ngủ Văn phòng Xuân Phát ( Mã: GN - B )

Giá bán : 595.000 VNĐ

KIỂU DUYÊN DÁNG, MẶT ĐỆM HÌNH BẦU
Ghế ngủ dành cho Sếp

Ghế ngủ Văn phòng Xuân Phát ( Mã: GN - S1 )

Giá bán : 980.000 VNĐ

KIỂU CAO CẤP, MẶT ĐỆM BỌC DA
Ghế ngủ trưa dành cho Sếp

Ghế ngủ Văn phòng Xuân Phát ( Mã: GN - S2 )

Giá bán : 1.290.000 VNĐ

KIỂU CAO CẤP, BỌC DA, TẠO SÓNG MASSAGE
Ghế ngủ không có để tay

Ghế ngủ Văn phòng Xuân Phát ( Mã: GN - 02 )

Giá bán : 560.000 VNĐ

KIỂU TIẾT KIỆM, MẶT ĐỆM NHỎ
cầu là quần áo

Cầu là Thông minh

Giá bán : 299.000 VNĐ

Cầu là quần áo thông minh gấp gọn