Demo2 first
Giao hàng toàn quốc
04 3 652 1896
0934 68 93 98
Sản phẩm
sản phẩm vì sức khỏe cộng đồng
Ghế ngủ có để tay

Ghế ngủ văn phòng Xuân Phát ( Mã: GN-01 )

Giá bán : 620.000 VNĐ

LỰA CHỌN SỐ 1 CHO GIẤC NGỦ TRƯA NƠI CÔNG SỞ
Sản phẩm ghế ngủ văn phòng hình Ovan

Ghế ngủ Văn phòng Xuân Phát ( Mã: GN - B )

Giá bán : 595.000 VNĐ

LỰA CHỌN SỐ 1 CHO GIẤC NGỦ TRƯA NƠI CÔNG SỞ
Ghế ngủ dành cho Sếp

Ghế ngủ Văn phòng Xuân Phát ( Mã: GN - S1 )

Giá bán : 980.000 VNĐ

LỰA CHỌN SỐ 1 CHO GIẤC NGỦ TRƯA NƠI CÔNG SỞ
Ghế ngủ trưa dành cho Sếp

Ghế ngủ Văn phòng Xuân Phát ( Mã: GN - S2 )

Giá bán : 1.290.000 VNĐ

LỰA CHỌN SỐ 1 CHO GIẤC NGỦ TRƯA NƠI CÔNG SỞ
Ghế ngủ không có để tay

Ghế ngủ Văn phòng Xuân Phát ( Mã: GN - 02 )

Giá bán : 510.000 VNĐ

LỰA CHỌN SỐ 1 CHO GIẤC NGỦ TRƯA NƠI CÔNG SỞ
Cầu là (Cầu ủi) Thông minh Xuân Phát

Cầu là CL-01a (Gấp gọn)

Giá bán : 395.000 VNĐ

CẦU LÀ thông minh XUÂN PHÁT